K O N S T E L A C E  2024

 

Rodinné a psychospirituální konstelace

                  pod vedením Jitky Vodňanské

     

    o   Práce se sny

     o   Naše vize

     o Naše možnosti a latentní potenciály

     o   Nedokončené byznysy

     o   Psychospirituální témata

     o   Kam směřujeme

 

P ř i p r a v u j e m e