Postgraduální výcvik rodinné a párové terapie

Postgraduální výcvik je určen pro absolventy komplexních psychoterapeutických výcviků, kteří se ve své praxi setkávají s rodinnou a partnerskou problematikou, chtějí si doplnit potřebné znalosti a osvojit příslušné dovednosti. 


Obsahy kurzu

Indikace párové a rodinné terapie, vybrané přístupy v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Výcvik je zaměřen na osvojení praktických dovednosti.
Výcvik probíhá formou třídenních komunitních setkání (úterý-čtvrtek) mimo Prahu na místech s dobrým geniem loci.
Úspěšní absolventi obdrží certifikát párového a rodinného terapeuta. 


Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři: Mgr. Jitka Počarovská, Mgr. Jan Hovorka


Podrobné informace zde: https://g-i.cz/krpt