Noticka pro knihu KUM NYE Matthiase Steuricha

Kdybychom předem věděli,že máme k dispozici asi tak milion nádechů a výdechů,milion kroků, milion večerů a rán,milion pomilování…

Kdybychom si skutečně uvědomili, že dar života není nekonečný,co by se stalo pak?..

Snad by se konečně slétlo milostivé poznání a moudrost, které by nás hlídaly , vedly a nedovolily život jen tak zbůhdarma po kapkách trousit.

Kdy je ta  chvíle, kdy víme, že jsme? Kdy zažíváme naplno Bytí, Jsoucno, Duši, Esenci - jedno, jaké to má jméno.Jaké kulisy jsou  k tomuto zázraku zapotřebí?  Každý člověk v posledku netouží po ničem jiném.Napojit se. Být u Zdroje.¨Být u toho, co neopouští.  Všechno ostatní je pomíjivé. Nevlastníme nic. Ani svoje děti, ani své domy, ani své zdraví. Máme k dispozici jen jediné - svojí mysl a její oděv - tělo. Obojí si zaslouží ten nejvyšší respekt a péči.

 Tato kniha je úžasná ve své srozumitelnosti, jednoduchosti a moudrosti. Přináší do evropských krajin z Tibetu  starodávnou  a přitom velmi jednoduchou metodu k sebe úzdravě těla i ducha.