Nástavbový výcvik v párové a rodinné terapii (Zahájení kurzu jaro 2018)

Určeno pro absolventy komplexních sebezkušenostních výcviků (SUR, Gestalt apod.).

Obsahová náplň

Indikace párové a rodinné terapie, přehled přístupů v párové a rodinné terapii, odlišnosti párové a rodinné terapie, děti v rodinné terapii. Speciální témata (např. závislosti) dle zájmu účastníků a skladby skupiny. Absolventi obdrží certifikát o absolvování.

Lektorský tým

Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

Externí lektoři: Mgr. Ivan Úlehla, Mgr. Jan Hovorka

Rozsah výcviku

390 hodin v průběhu 2 let

9 setkání á 30 hodin (210 hodin výuky + 60 hodin supervize)

40 hodin samostatná práce (2 kazuistiky)

20 hodin studijní návštěvy (2 x 10 hodin)

2 x peer skupina á 30 hodin

Termíny pro rok 2018

1. setkání   15.-17.5.

2. setkání   25.-27.9.

3. setkání   30.10.- 1.11.

Cena

78.000 Kč (~ 200 Kč/hod.)

Splátka 8.600 Kč za jedno setkání

Výběrové setkání a přihlášky

Přihlášené průběžně zveme na výběrové setkání. 

Přihlášku můžete vyplnit zde.